i adem baliliri! yenglar, ichinglar, israp qilmanglar

i adem baliliri! yenglar, ichinglar, israp qilmanglar

allah israp qilghuchilarni heqiqeten yaqturmaydu. eraf sürisi, 31 – 37 – ayetler.