perwerdigarimiz! biz özimizge özimiz zulum qilduq

perwerdigarimiz! biz özimizge özimiz zulum qilduq

eger sen bizge meghpiret qilmisang, bizge rehim qilmisang, biz choqum ziyan tartquchilardin bolimiz. eraf sürisi, 23 – 30 – ayetler.