bir allahqa ibadet qilinglar

bir allahqa ibadet qilinglar

enkebut sürisi, 29  - 36  - ayetler. axiret künidin qorqunglar, yer yüzide buzghunchiliq qilip pitne ـ pasat térimanglar.