eger allah xalisa, silerni halak qilip, silerning ornunglargha bashqa bir qewmni qoyidu

eger allah xalisa, silerni halak qilip, silerning ornunglargha bashqa bir qewmni qoyidu

eger u xalisa, silerni halak qilip, silerni bashqa bir qewmning ewladidin peyda qilghandek, silerning ornunglargha özi xalighan (itaetmen) bashqa bir qewmni qoyidu. enam sürisi, 131 – 137 – ayetler.