مجاریستان بیلن تۆرکیه بیله لیکده فاینانس تکنولوژیسی حاقیندا ماصلاحات گچیردی

مجاریستان بیلن تۆرکیأنینگ تکنولوژی پوداغیندا بیله لیکده ادیپ بیلجک ایشلری حاقیندا گنگه شیلدی

2152945
مجاریستان بیلن تۆرکیه بیله لیکده فاینانس تکنولوژیسی حاقیندا ماصلاحات گچیردی

تۆرکیه بیلن مجاریستان ینگ فینتک (فاینانس تکنولوژیسی) حیذماتداشلیغی نینگ دوشوشیغی ایستامبول دا گچیریلدی.

چأره ده ایکی یوردونگ ایشه وۆر و فاینانس تکنولوژیلری پوداغیندا ایشله یأن شرکتلر دوشوشدی.

ماصلاحاتدا فاینانس تکنولوژیسی پوداغینداقی سوُنگقی یاغدایلار حاقیندا ماغلومات بریلدی.

مجاریستان بیلن تۆرکیأنینگ تکنولوژی پوداغیندا ادیپ بیلجک ایشلری حاقیندا گنگه شیلدی.

دیجیتال بانک دان مایاقوُیوما چنلی کؤپ سانلی پوداق حاقیندا گنگه شیلدی.

ماصلاحاتینگ ماقصادی مایاقوُیوملاری ایکی تاراپلایین یوُقارلاتماق.

مجار فین تک جمغیتی نینگ باشلیغی زولتان آکس تۆرکیأنینگ اولی بیر بازارا ایه دیگینی آیتدی.

آکس مجار شرکتلرینه تۆرکیه ده مایا قوُیماغی تکلیپ اتدی.دِگیشلی حابارلار