تۆرک هوُوا یوُللاری دیترویت شهرینه گؤنی اوچار ساپارینی باشلاتدی

تۆرک هوُوا یوُللاری نینگ اوچارلاری دۆنیأدأکی 345 قوُنالغا اوچیار

2065318
تۆرک هوُوا یوُللاری دیترویت شهرینه گؤنی اوچار ساپارینی باشلاتدی

 

تۆرک هوُوا یوُللاری ایستامبول- دیترویت آراسیندا گؤنی اوچار ساپارینی باشلادار.

شیله لیک بیلن تۆرک هوُوا یوُللاری نینگ آمریکادا گؤنی اوچار اوغرادیان قوُنالغاسی 13 سانینا یتدی.

ایستامبول- دیترویت ساپارلاری بوئینگ بیلن دوشنبه، چهارشنله و آننا گۆنلرینده 787-9 اوچارلاری بیلن عامالا آشیرلار.

تۆرک هوُوا یوُللاری نینگ اوچارلاری دۆنیأدأکی 345 قوُنالغا اوچیار.دِگیشلی حابارلار