تۆرکیه 10 آی‌دا داشاری یورتلارا 1.4 میلیارد دلار سوو اؤنۆملرینی ساتدی

2023-نجی ییلدا تۆرکیأنینگ سوو اؤنۆملری پوداغینداقی داشاساتووی نینگ 1.7 میلیارد دلارا یتمه گینه قاراشیلیار

2063515
تۆرکیه 10 آی‌دا داشاری یورتلارا 1.4 میلیارد دلار سوو اؤنۆملرینی ساتدی

 

تۆرکیأنینگ 10 آیلیق سوو اؤنۆملری پوداغینداقی داشاساتوو موقداری 1.4 میلیارد دلار بوُلدی.

2023-نجی ییلدا تۆرکیأنینگ سوو اؤنۆملری پوداغینداقی داشاساتووی نینگ 1.7 میلیارد دلارا یتمه گینه قاراشیلیار.

2024-نجی ییلدا دا بو موقدارینگ 2 میلیارد دلارا یتیریلمه گی ماقصات ادیلیأر.

تۆرکیأنینگ سوو اؤنۆملری نینگ 68 گؤتِریمی (%-ی) اژه دنگیزی بؤلگه سیندن ساتیلدی.

لِورک آدینداقی بالیق 435 میلیون دلار داشاساتوو بیلن اینگ کؤپ ساتیلان سوو اؤنۆمی.

سومون بالیغی 315 میلیون دلار بیلن ایکینجی اوُرنی ایه له دی.

10 آیلیق دؤوۆرده 96 میلیون دلار دا قیزیل آلا بالیغی تۆرکیه دن داشاری یورتلارا ساتیلدی.

تۆرکیأنینگ سوو اؤنۆملری پوداغینداقی داشاساتووی 2000-نجی ییلدا دینگه 50 میلیون دلاردی.

23 ییلدا بو موقدار 30 مرتبه یوُقارلادی.

 دِگیشلی حابارلار