تۆرکیأنینگ سعودی عربیستانا 4 آیلیق داشاساتووی 800 میلیون دلارا قوُلایلادی

تۆرکیه سعودی عربیستان دا شو ییلینگ 4 آییندا اینگ کؤپ هالی ساتدی

1990806
تۆرکیأنینگ سعودی عربیستانا 4 آیلیق داشاساتووی 800 میلیون دلارا قوُلایلادی

 

تۆرکیه دؤرت آیدا سعودی عربیستانا 800 میلیون دلار اؤنۆم ساتدی.

تۆرکیأنینگ داشاساتووی 2023-نجی ییلینگ بیرینجی 4 آیلیق دؤورۆنده 600 گؤتریم (%) یوُقارلادی و 780 میلیون 512 مۆنگ دلارا یتدی.

تۆرکیأنینگ سعودی عربیستانا اؤتن ییلینگ شوِل 4 آییندا داشاساتوو موقدای 107 میلیون 419 مۆنگ دلار بوُلوپدی.

تۆرکیه سعودی عربیستان دا شو ییلینگ 4 آییندا اینگ کؤپ هالی ساتدی.

سعودی عربیستانا هالی ساتووی ژانویه- آپریل آرالیغیندا 109 میلیون 473 مۆنگ دلارا یتدی.

حبوبات، شیمیایی مادالار، طایار گِییم- کؤینک و الکتریک اؤنۆملری عربیستانا اینگ کؤپ ساتیلان اؤنۆملر.دِگیشلی حابارلار