گۆن اوُرتا کره دۆنیأنینگ اینگ اولی چیپ مرکزینی قوریار

گۆن اوُرتا کره 230 میلیارد دلار مایا قوُیوپ دۆنیأنینگ اینگ اولی چیپ مرکزینی قوریار

1960119
گۆن اوُرتا کره دۆنیأنینگ اینگ اولی چیپ مرکزینی قوریار

 

گۆن اوُرتا کره 230 میلیارد دلار مایا قوُیوپ دۆنیأنینگ اینگ اولی چیپ مرکزینی قوریار.

گۆن اوُرتا کره ده خصوصی شرکتلر 230 میلیارد دلار سرمایا بیلن دۆنیأنینگ اینگ گینگ و اولی چیپ اؤندۆرمه مرکزینی قوریار.

گۆن اوُرتا کرأنینگ یوُلباشچیسی یون سوک یئول، سئول شهرینده دۆنیأنینگ اینگ اولی چیپ مرکزی نینگ قورولجاقدیغینی حابار بردی.

 دِگیشلی حابارلار