ایستامبول ینگ قوُنالغاسی اوروپادا اینگ کؤپ اوچار اوغرادان قوُنالغا بوُلدی

بو قوُنالغا گۆنلۆک 1229 اوچار ساپاری سانی بیلن اوروپانینگ اینگ کؤپ اوچار قوُنان- اوچان قوُنالغاسی بوُلدی

1940208
ایستامبول ینگ قوُنالغاسی اوروپادا اینگ کؤپ اوچار اوغرادان قوُنالغا بوُلدی

 

ایستامبول ینگ حالقارا قوُنالغاسی اوچوش سانی تایدان 2023-نجی ییلینگ یانوار آییندا اوروپادا بیرینجی بوُلدی.

بو قوُنالغا گۆنلۆک 1229 اوچار ساپاری سانی بیلن اوروپانینگ اینگ کؤپ اوچار قوُنان- اوچان قوُنالغاسی بوُلدی.

لندن ینگ هیترو قوُنالغاسی گۆنده 1104 اوچوش سانی بیلن اوروپادا ایکینجی بوُلدی.دِگیشلی حابارلار