اوروپانینگ قورلوشیق و اؤسۆش بانکی اؤتن ییل تۆرکیه ده 1.63 میلیارد یورومایا قوُیدی

اؤتن ییل بو بانک دۆنیأده 13 میلیارد یورو مایا قوُیدی

1938112
اوروپانینگ قورلوشیق و اؤسۆش بانکی اؤتن ییل تۆرکیه ده 1.63 میلیارد یورومایا قوُیدی

تۆرکیه اوروپانینگ قورلوشیق و قالقینیش بانکی نینگ 2022-نجی ییلدا اینگ کؤپ مایا قوُیان یوردی بوُلدی.

بو بانک شو واغتا چنلی تۆرکیه ده 17 میلیارد یورو مایا قوُیدی.

اوروپالی بانک اؤتن ییل دا تۆرکیه ده 1 میلیارد 630 میلیون یورو مایا قوُیوپدی.

اؤتن ییل بو بانک دۆنیأده 13 میلیارد یورو مایا قوُیدی.

اوروپانینگ قورلوشیق و قالقینیش بانکی اؤتن ییل تۆرکیأنینگ اوروپادا الکتریکلی اولاغ اؤندۆریش مرکزی بوُلماغی اۆچین 200 میلیون یورو مایا قوُیدی.

 


اتیکتلر: #بانک , #مایا

دِگیشلی حابارلار