تۆرکیه یل انرژیسیندن الکتریک اؤنۆمینده رکوُرد قوُیدی

دوشنبه گۆنی تۆرکیه ده یل انرژیسیندن 204 مۆنگ 375 مگاوات ساغات الکتریک اؤندۆریلدی

1909907
تۆرکیه یل انرژیسیندن الکتریک اؤنۆمینده رکوُرد قوُیدی
rüzgar enerjisi santrali2.jpg
rüzgar enerjisi santrali1.jpg
Rüzgar Enerjisi Elektrik.jpg

 

تۆرکیه بیر گۆنده اؤندۆریلن الکتریک توُغونینگ 25 گؤتریمینی (%) یل انرژیسیندن آلیپ رکورد قوُیدی.

دوشنبه گۆنی تۆرکیه ده یل انرژیسیندن 204 مۆنگ 375 مگاوات ساغات الکتریک اؤندۆریلدی.

شیله لیک بیلن شوُل گۆن تۆرکیه ده اؤندۆریلن الکتریک انرژیسی نینگ 25 گؤتریمینی یل انرژیسی اؤزۆنه دِگیشلی اتدی.

دوشنبه گۆنی اؤندۆریلن الکتریگینگ 24.7 گؤتریمی ده داشاری یورتلاردان آلینان کؤمۆر بیلن اؤندۆریلدی.

دوشنبه گۆنی تۆرکیه ده 826 مۆنگ 281 مگاوات ساغات الکتریک توُغی اولانیلدی.

دوشنبه گۆنی تۆرکیه داشاری یورتلاردان 18 مۆنگ 576 مگاوات ساغات الکتریک ساتین آلدی و 9 مۆنگ 591 مگاوات ساغات الکتریک توُغینی دا داشاری یورتلارا ساتدی.

 دِگیشلی حابارلار