برنت نبیتی نینگ باهاسی 83.71 دلار

برنت نبیتی حالقارا بازاردا 83.71 دلاردان ساتیلیار

1885472
برنت نبیتی نینگ باهاسی 83.71 دلار

 

برنت نبیتی حالقارا بازاردا 83.71 دلاردان ساتیلیار.

دۆین 85.74 دلارا چنلی یوُقارلان هر چلک برنت نبیتی بازارینگ سوُنگقی واغتلاریندا 84.87 دلاردان ساتیلیدی.

گۆن باتار تگزاس نبیتی نینگ هر چلگی بوُلسا 77.33 دلار.


اتیکتلر: #نبیت , #برنت

دِگیشلی حابارلار