ایستامبول قوُنالغاسی اوروپادا بیرینجی بوُلدی

یوروکنترل ینگ برن ماغلوماتینا گؤرأ ایستامبول قوُنالغاسی اوروپادا اینگ کؤپ اوچار ساپاری قورالان قوُنالغا بوُلدی

1879268
ایستامبول قوُنالغاسی اوروپادا بیرینجی بوُلدی

 

ایستامبول ینگ حالقارا قوُنالغاسی 5-11-نجی سپتامبر آرالیغیندا گۆنده 1351 اوچارا حیذمات بردی و اوروپادا بیرینجی قوُنالغا بوُلدی.

یوروکنترل ینگ برن ماغلوماتینا گؤرأ ایستامبول قوُنالغاسی اوروپادا اینگ کؤپ اوچار ساپاری قورالان قوُنالغا بوُلدی.

ایستامبول ینگ قوُنالغاسی اوروپانینگ اینگ کؤپ اوچارا حیذمات برن 5 قوُنالغاسی آراسیندا 2019-نجی ییلا گؤرأ 7 گؤتریمدن یوُقاری اؤسۆش گؤرکِزن یکه‌جه قوُنالغا.

آمستردام ینگ شچیپول قوُنالغاسی گۆنده 1320 اوچارا حیذمات بریپ اوروپادا ایکینجی بوُلدی.

پاریس ینگ شارل دوگل قوُنالغاسی دا 1260 اوچوش بیلن ا06C6چۆنجی بوُلدی.

فرانکفورت، لندن ینگ هیترو قوُنالغاسی دا 4-نجی و 5-نجی قوُنالغا بوُلدی.

 دِگیشلی حابارلار