تۆرکیه اؤز میللی ترنینی اؤندۆریأر

شو ییلینگ آحیرینا چنلی میللی ترن دمیریوُل بیلن دوشوشار

1878985
تۆرکیه اؤز میللی ترنینی اؤندۆریأر

تۆرکیأنینگ قاتناو و اساسی قورلوشیقلار وزیرلیگینه باغلی تۆرکیأنینگ ریل سیستم اولاغلاری صناغات شرکتی (تۆراساش) میللی الکتریکلی ترن ستینی اؤندۆرمأگه و سیناغدان گچیرمأگه دوُوام ادیأر.

شو ییلینگ آحیرینا چنلی میللی ترن دمیریوُل بیلن دوشوشار.

الکتریک توُغی بیلن ایشله یأن بو ترنلر ساغاتدا 160 کیلومتر تیزلیگه یتیپ بیلیأر.

تۆرکیه ساغاتدا 225 کیلومتر تیزلیگه یتیپ بیلن میللی یۆورۆک ترن پروژه سی اۆچین ده ایش آلیپ باریار.

 

 


اتیکتلر: #ترن

دِگیشلی حابارلار