تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزروی بِللی بوُلدی

تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزروی 12-نجی آگوست دا 113 میلیارد 738 میلیون دلارا یتدی

1869751
تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزروی بِللی بوُلدی

 

تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزروی 12-نجی آگوست دا 113 میلیارد 738 میلیون دلارا یتدی.

مرکز بانکی نینگ عمومی دلار رزروی 5-نجی آگوستا گؤرأ 4 میلیارد 791 میلیون دلار یوُقارلادی و 72 میلیارد 560 میلیون دلارا یتدی.

آلتین رزرولری ده 309 میلیون دلار یوُقارلاپ 40 میلیارد 868 میلیون دلاردان 41 میلیارد 177 میلیون دلارا یتدی.

 دِگیشلی حابارلار