ایستامبول قوُنالغاسی و تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا اۆستۆنلیگینه دوُوام ادیأر

ایستامبول قوُنالغاسی مای آییندا 5 میلیون 661 مۆنگ 151 یوُلاغچا حیذمات بریپ اوروپادا بیرینجی بوُلدی

1852185
ایستامبول قوُنالغاسی و تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا اۆستۆنلیگینه دوُوام ادیأر

 

اوروپانینگ هوُا یوُلاغچیلیغی نینگ حوُوپسوزلیق (امنیت) قوراماسی (یوروکنترل) تۆرک هوُوا یوُللاری و ایستامبول ینگ قوُنالغاسی نینگ حالقارا قوُنالغالار گنگه شی نینگ برن ساناوینا گؤرأ اوروپادا بیرینجی بوُلاندیغینی حابار بردی.

تۆرک هوُوا یوُللاری 27-نجی ژوئن- 3-نجی ایول آرالیغیندا اوروپادا اینگ کؤپ اوچار ساپارینی قوران اۆچۆنجی شرکت بوُلدی.

تۆرک هوُوا یوُللاری مشهور شرکتلرینگ آراسیندا اینگ کؤپ اوچوش قوران شرکت بوُلدی.

رایان ایر گۆنده 2 مۆنگ 982 اوچوش بیلن بیرینجی، ایزی جت 1571 ساپار بیلن ایکینجی و تۆرک هوُوا یوُللاری 1510 ساپار بیلن اۆچۆنجی بوُلدی.

آلمانیانینگ لوفت هانزا شرکتی 1153 ساپار بیلن دؤردۆنجی بوُلدی.

ایستامبول قوُنالغاسی دا مای آییندا 5 میلیون 661 مۆنگ 151 یوُلاغچا حیذمات بریپ اوروپادا بیرینجی بوُلدی.

لندن ینگ هیثرو قوُنالغاسی 5 میلیون 341 مۆنگ 644 یوُلاغچا حیذمات بردی و ایکینجی بوُلدی.

پاریس ینگ شارل دوگل قوُنالغاسی دا 5 میلیون 227 مۆنگ 412 یوُلاغچی بیلن اۆچۆنجی بوُلدی.

 دِگیشلی حابارلار