برنت نبیتی نینگ باهاسی ۱۱۳ دلار

برنت نبیتی حالقارا بازارلاردا ۱۱۳ دلارینگ قوُلاییندا ساتیلیار

1852079
برنت نبیتی نینگ باهاسی ۱۱۳ دلار

 

برنت نبیتی حالقارا بازارلاردا ۱۱۳ دلارینگ قوُلاییندا ساتیلیار.

دۆین بو نبیتینگ هر چلگی 114.71 دلارا چنلی یوُقارلاپدی.

نروژده 89 مۆنگ ایشچی نینگ ایشینی تاشلاماغی نبیت اؤنۆمچیلیگینه حوُوپ آباندیریار.

بو واقا سبأپلی نروژینگ نبیت اؤنۆمی گۆنده 89 مۆنگ چلک آزالیپ بیلر.

 

 


اتیکتلر: #نبیت , #برنت

دِگیشلی حابارلار