دۆنیأ بانکی سومالیا 143 میلیون دلار قوُلداو بردی

دۆنیأ بانکی 2020-نجی ییلدا دا سومالا 55 میلیون دلار قوُلداو بریپدی

1847953
دۆنیأ بانکی سومالیا 143 میلیون دلار قوُلداو بردی

 

دۆنیأ بانکی سومالی دا قوراقلیق و ایقدیصادی قینچیلیق بیلن گؤره شیلمه گی اۆچین شوُل یوردا 143 میلیون دلار کردیت قوُلداوینی بردی.

دۆنیأ بانکی 2020-نجی ییلدا دا سومالا 55 میلیون دلار قوُلداو بریپدی.

 دِگیشلی حابارلار