تۆرکیه 5 آیدا آمریکا 6 میلیارد دلار اؤنۆم ساتدی

آمریکا تۆرکیه دن اینگ کؤپ اؤنۆم (محصول) ساتین آلان ایکینجی اۆلکه بوُلدی

1842166
تۆرکیه 5 آیدا آمریکا 6 میلیارد دلار اؤنۆم ساتدی

 

تۆرکیأنینگ آمریکا ادن داشاساتووی نینگ موقداری 2022-نجی ییلینگ 5 آییندا 28.6 گؤتریم یوُقارلادی و 6 میلیارد 72 میلیون 901 مۆنگ دلارا یتدی.

تۆرکیأنینگ عمومی داشاساتوو موقداری بو 5 آیدا 20.4 گؤتریم یوُقارلادی و 102 میلیارد 504 میلیون دلارا یتدی.

آمریکا تۆرکیه دن اینگ کؤپ اؤنۆم (محصول) ساتین آلان ایکینجی اۆلکه بوُلدی.

تۆرکیأنینگ داشاساتووی نینگ 6.52 گؤتریمی آمریکا دگیشلی.

آمریکا تۆرکیه دن اینگ کؤپ شیمیایی اؤنۆملر ساتین آلدی.

تۆرکیأنینگ آمریکا شیمیایی اؤنۆم ساتووی شو ییلینگ 5 آییندا 55.2 گؤتریم یوُقارلادی و 682 میلیون 700 مۆنگ دلارا بارابار بوُلدی.دِگیشلی حابارلار