مای آییندا تۆرکیأنینگ اتوموتیو پوداغینداقی داشاساتووی ۲,۳ میلیارد دلاردان گچدی

تۆرکیه شو ییلینگ مای آییندا اتومبیل و یدک پارچا پوداغیندا داشاری یورتلارا ۲,۳ میلیارد دلار اؤنۆم ساتدی

1837909
مای آییندا تۆرکیأنینگ اتوموتیو پوداغینداقی داشاساتووی ۲,۳ میلیارد دلاردان گچدی

 

تۆرکیه شو ییلینگ مای آییندا اتومبیل و یدک پارچا پوداغیندا داشاری یورتلارا ۲,۳ میلیارد دلار اؤنۆم ساتدی.

تۆرکیأنینگ اتوموتیو پوداغینداقی داشاساتوو موقداری 2021-نجی ییلینگ مای آیینا گؤرأ 22 گؤتریم یوُقارلادی.

مای آییندا اتومبیل و یدک پارچا پوداغینداقی داشاساتوو موقداری تۆرکیأنینگ شوُل آیداقی داشاساتووی نینگ 12.1 گؤتِریمینی اؤزۆنه دگیشلی اتدی.

2022-نجی ییلینگ ایلکینجی 5 آییندا دا اتوموتیو پوداغیندا داشاساتوو موقداری 4 گؤتریم یوُقارلادی و 12.5 میلیارد دلارا یتدی.

تۆرکیه مای آییندا آلمانیا 315 میلیون، فرانسیا 304 میلیون، بریتانیا دا 220 میلیون دلار اتومبیل و یدک پارچا ساتدی.

 دِگیشلی حابارلار