تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزرولری بِللی بوُلدی

تۆرکیه جمهوریتی نینگ مرکز بانکی نینگ رزرو سرمایاسی 111 میلیارد 52 میلیون دلارا یتدی

1758527
تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزرولری بِللی بوُلدی

 

تۆرکیه جمهوریتی نینگ مرکز بانکی نینگ رزرو سرمایاسی 31-نجی دکابر هپده سینده 126 میلیون دلار یوُقارلادی و 111 میلیارد 52 میلیون دلارا یتدی.

بو رزرولرینگ 72 میلیارد 564 میلیون دلاری داشاری یورتلارینگ پوللاری گؤرنۆشینده.

تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزرولری نینگ 38 میلیارد 489 میلیون دلاری دا آلتین.

 دِگیشلی حابارلار