تۆرکیه ده 11 آیدا میلیاردلارچا دلار مایا قوُیولدی

تۆرکیأ 2021-نجی ییلینگ 11 آییندا گؤنی گلن سِرمایا موقداری بِللی بوُلدی

1751909
تۆرکیه ده 11 آیدا میلیاردلارچا دلار مایا قوُیولدی

 

تۆرکیأ 2021-نجی ییلینگ 11 آییندا گؤنی گلن سِرمایا موقداری بِللی بوُلدی.

تۆرکیأنینگ مالیه وزیری نورالدین نباتی تۆرک حؤکۆمتی نینگ قیسغا مؤهلِتلی گیردجی نینگ یرینه یوردونگ ایقدیصادینا گؤنی مایاقوُیومینگ ایزیندا بوُلاندیغینی آنیقلادی.

نباتی 2021-نجی ییلینگ 11 آییندا تۆرکیأنینگ ایقدیصادینا گؤنی 12.7 میلیارد دلار مایا قوُیولاندیغینی آیتدی.

نورالدین نباتی تۆرکیأنینگ داشاساتوو موقدارینی یوُقارلاتماق اۆچین تاغاللا ادیأندیگینی ده سؤزلرینه قوُشدی.دِگیشلی حابارلار