تۆرکیه 3.3 میلیون دلار هامسی بالیغی ساتدی

فرانسیا، آلمانیا و بلژیک تۆرکیأنینگ اینگ اولی مۆشدریلری

1738043
تۆرکیه 3.3 میلیون دلار هامسی بالیغی ساتدی

 

تۆرکیه 1-نجی سپتامبر- 20-نجی نوُیابر آرالیغیندا 19 یوردا 3 میلیون 338 مۆنگ دلار هامسی بالیغینی ساتدی.

داشاساتوو موقداری 690 تُن.

فرانسیا، آلمانیا و بلژیک تۆرکیأنینگ اینگ اولی مۆشدریلری.

فرانسیا داشاساتوو موقداری 11 گؤتریم یوُقارلادی. دلار تایدان بو موقدار 21 گؤتریم.

تۆرکیه فرانسیا 960 مۆنگ 721 دلار آلمانیا 719 مۆنگ 752 دلار و بلژیکه 674 مۆنگ 182 دلار هامسی ساتدی.

ایلکینجی گِزه ک اسپانیا، انگلستان، پرتقال، لبنان، قطر و عیراق دا تۆرکیه دن هامسی ساتین آلدی.دِگیشلی حابارلار