تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا اینگ کؤپ اوچار قاتنادان ایکینجی شرکت

اوروپادا گچن هپده گۆنده اوُرتاچا 21 مۆنگ 516 اوچار ساپاری قورالدی

1731090
تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا اینگ کؤپ اوچار قاتنادان ایکینجی شرکت

 

تۆرک هوُوا یوُللاری 1-7-نجی نوُیابر آرالیغیندا گۆنده 1020 اوچار ساپاری بیلن اوروپادا ایکینجی بوُلدی.

یوروکنترل آدینداقی اوروپانینگ هوُوا قاتناوی قوراماسی اوروپادا گچن هپده 150 مۆنگ 615 اوچارینگ قاتنادیلاندیغینی بیلدیردی.

اوروپادا گچن هپده گۆنده اوُرتاچا 21 مۆنگ 516 اوچار ساپاری قورالدی.

ایرلندینگ ریان ایر شرکتی گۆنده 2 مۆنگ 89 اوچوش بیلن اوروپادا اینگ کؤپ اوچار قاتنادان شرکت بوُلدی.

تۆرک هوُوا یوُللاری 1020، لوفت هانزا 959 اوچار ساپاری بیلن ایکینجی و اۆچۆنجی بوُلدی.

پگاسوس گۆنده 417 اوچار ساپاری بیلن اوروپادا 10-نجی شرکت.دِگیشلی حابارلار