الکتریک- الکترونیک اؤنۆملرینده تۆرکیأنینگ 6 آیلیق داشاساتووی 6.88 میلیارد دلار

اؤتن ییلا گؤرأ بو پوداقدا داشاساتوو 46.3 گؤتریم یوُقارلادی

1671608
الکتریک- الکترونیک اؤنۆملرینده تۆرکیأنینگ 6 آیلیق داشاساتووی 6.88 میلیارد دلار

 

تۆرکیه 2021-نجی ییلینگ ایلکینجی یاریسیندا الکتریک- الکترونیک اؤنۆملری نینگ داشاساتوویندان 6 میلیارد 880 میلیون دلار قازاندی.

اؤتن ییلا گؤرأ بو پوداقدا داشاساتوو 46.3 گؤتریم یوُقارلادی.

تۆرکیأنینگ داشاساتووی شوُل آلتی آیدا اؤتن ییلا گؤرأ 39.9 گؤتریم یوُقارلادی و 104 میلیارد 982 میلیون دلارا یتدی.

اؤتن ییلینگ 6 آییندا الکتریک- الکترونیک اؤنۆملر پوداغیندا داساتوو 4 میلیارد 703 میلیون دلار بوُلوپدی.

بو پوداق تۆرکیأنینگ داشاساتووی نینگ 6.6 گؤتریمینی اؤزۆنه دگیشلی اتدی.

تۆرکیه 6 آیدا دینگه انگلستانا الکتریک- الکترونیک اؤنۆملر پوداغیندا 988 میلیون 600 مۆنگ دلار اؤنۆم ساتدی.

انگلستانا بوُلان داشاساتوو 71.9 گؤتریم یوُقارلادی.

ژوئن آییندا الکترونیک اؤنۆملرینگ داشاساتووی 45.1 گؤتریم یوُقارلادی و 1 میلیارد 307 میلیون دلارا بارابار بوُلدی.

تۆرکیه آلمانیا 652.6 میلیون دلار، فرانسیا 463.3 میلیون دلار الکترونیک اؤنۆم ساتدی.



دِگیشلی حابارلار