ایستامبول قوُنالغاسی اوروپادا بیرینجی بوُلدی

تۆرک هوُوا یوُللاری دا نأچه آیدان بأری اوروپانینگ اینگ کؤپ اوچار قاتنادان هوُوا یوُلی شرکتی

1659731
ایستامبول قوُنالغاسی اوروپادا بیرینجی بوُلدی

اوروپانینگ یوروکنترل قوراماسی تاراگیندان بریلن ماغلوماتا گؤرأ ایستامبول ینگ حالقارا قوُنالغاسی 635 اوچار ساپاری بیلن اوروپاداقی قوُنالغالارینگ آراسیندا بیرینجی یره ایه بوُلدی.

پاریس ینگ شارل دوگل قوُنالغاسی 602 اوچار ساپاری و آمستردام ینگ شپیخول قوُنالاسی 558 اوچار ساپاری بیلن ایکینجی و اۆچۆنجی اوُرونا ایه بوُلدی.

تۆرک هوُوا یوُللاری دا نأچه آیدان بأری اوروپانینگ اینگ کؤپ اوچار قاتنادان هوُوا یوُلی شرکتی.دِگیشلی حابارلار