قارادنگیزده تاپیلان طبیغی گاز چشمه سی تۆرکیأنینگ 12 ییللیق أتیأجینی اۆپجۆن ادر

اشلی شرمن بو موقدارینگ تۆرکیأنینگ طبیغی گازا بوُلان 12 ییللیق أتیأجینی اۆپجۆن اتجکدیگینی بیلدیردی

1653584
قارادنگیزده تاپیلان طبیغی گاز چشمه سی تۆرکیأنینگ 12 ییللیق أتیأجینی اۆپجۆن ادر

 

وود مکنزی شرکتی قارادنگیزده تاپیلان طبیغی گاز چشمه لری نینگ تۆرکیأنینگ 12 ییللیق أتیأجینی اۆپجۆن اتجکدیگینی بیلدیردی.

شرکتینگ آنالیزوری اشلی شرمن، قارادنگیزده موندان اوُزال تۆرکیه تاراپیندان 405 میلیارد مکعب متر طبیغی گاز تاپیلاندیغی آیدیلاندیغینی و بو موقدارینگ یوُقارلایاندیغینی بیلدیردی.

شرمن بو موقدارینگ تۆرکیأنینگ طبیغی گازا بوُلان 12 ییللیق أتیأجینی اۆپجۆن اتجکدیگینی بیلدیردی.

تۆرکیه آماسرا- 1 قویوسیندادا 135 میلیارد مکعب متر طبیغی گاز تاپیلاندیغینی و قارادنگیزده تاپیلان طبیغی گاز چشمه لری نینگ 540 میلیارد مکعب متره یتندیگینی بیلدیریپدی.

 دِگیشلی حابارلار