تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپانینگ بیرینجی شرکتی بوُلماغا دوُوام ادیأر

تۆرکیأنینگ پگاسوس هوُوا یوُللاری دا 270 اوچار ساپاری بیلن اوروپادا 8-نجی بوُلدی

1647061
تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپانینگ بیرینجی شرکتی بوُلماغا دوُوام ادیأر

 

تۆرک هوُوا یوُللاری گۆنده 729 اوچار ساپاری بیلن اوروپانینگ بیرینجی هوُوا یوُلی شرکتی بوُلدی.

یوروکنترل تاراپیندان بریلن ماغلوماتا گؤرأ تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا اینگ کؤپ اوچار اوچوران شرکت.

ایرفرانس 467 اوچار ساپاری بیلن ایکینجی، لوفت هانزا 386 اوچار ساپاری بیلن اۆچۆنجی و ریان ایر 368 اوچار ساپاری بیلن دؤردۆنجی اوُرونا ایه بوُلدی.

تۆرکیأنینگ پگاسوس هوُوا یوُللاری دا 270 اوچار ساپاری بیلن اوروپادا 8-نجی بوُلدی.دِگیشلی حابارلار