تۆرکیأنینگ حیتایا دمیریوُلی بیلن داشاساتووی دوُوام ادیأر

شو واغتا چنلی تۆرکیه دن حیتایا 5 ترن، 201 واگن و 216 کانتینر بیلن 8 مۆنگ 500 تن اؤنۆم ایبریلدی

1644436
تۆرکیأنینگ حیتایا دمیریوُلی بیلن داشاساتووی دوُوام ادیأر

 

تۆرکیه دمیریوُلی بیلن حیتایا داشاساتووینا دوُوام ادیأر.

6-نجی و 7-نجی ترن شو گۆن قوجااِلی نینگ کؤسه‌کؤی اوُباسیندان حیتایا ام دی اف أکیدر.

41 کانتینرلی ترن تۆرکیه ده 1876 کیلومتر، گۆرجیستان دا 220 کیلومتر، آذربایجان دا 430 کیلومتر، حازار دنگیزینده 420 کیلومتر، قازاغیستان دا 3 مۆنگ 200 کیلومتر و حیتای دا 2 مۆنگ 100 کیلومتر یوُل گیدندن سوُنگ حیتای داقی شی آن شهرینه بارار.

بو ترن 8 مۆنگ 693 کیلومتر یوُلی 2 هپده ده تاماملار.

شو واغتا چنلی تۆرکیه دن حیتایا 5 ترن، 201 واگن و 216 کانتینر بیلن 8 مۆنگ 500 تن اؤنۆم ایبریلدی.

حیتای دان تۆرکیأ بوُلسا 90 ترن، 1800 واگن و 2 مۆنگ 164 کانتینر بیلن 91 مۆنگ 500 تن اؤنۆم ایبریلدی.

 

 دِگیشلی حابارلار