تۆرکیه 4 آیدا 343 میلیون دلار مرکبات (سیتروس) ساتدی

اؤتن ییلا گؤرأ مرکبات دا داشاساتوو 8 گؤتریم یوُقارلادی

1642617
تۆرکیه 4 آیدا 343 میلیون دلار مرکبات (سیتروس) ساتدی

 

تۆرکیه 4 آیدا داشاری یورتلارا 343 میلیون 319 مۆنگ دلار مرکبات ساتدی.

اؤتن ییلا گؤرأ مرکبات دا داشاساتوو 8 گؤتریم یوُقارلادی.

نارنگی بیلن لیمو اینگ کؤپ ساتیلان اؤنۆم.

4 آیدا داشاری یورتلارا 46 میلیون 162 مۆنگ دلار دا گریپ فروت، 35 میلیون 786 مۆنگ دلار پرتقال ساتیلدی.

 دِگیشلی حابارلار