تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا بیرینجی بوُلماغا دوُوام ادیأر

تۆرک هوُوا یوُللاری 6-نجی مای دا گۆنده اوُرتاچا 504 اوچار قاتناتدی و اوروپادا بیرینجی بوُلدی

1637064
تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا بیرینجی بوُلماغا دوُوام ادیأر

 

تۆرک هوُوا یوُللاری گۆنده 504 اوچار قاتناتدی

تۆرک هوُوا یوُللاری 6-نجی مای دا گۆنده اوُرتاچا 504 اوچار قاتناتدی و اوروپادا بیرینجی بوُلدی.

یوروکنترل بو حاباری تاصصیقلادی.

تۆرک هوُوا یوُللاریندان سوُنگرا ایرفرانس 392 اوچوش بیلن ایکینجی بوُلدی.

لوفت هانزا 377 اوچوش بیلن 3-نجی، ویدرئو 344 اوچوش بیلن 4-نجی، کی ال ام 304 اوچوش بیلن 5-نجی و دی اچ ال اکسپرس 293 اوچوش بیلن 6-نجی بوُلدی.


اتیکتلر: #اوروپا , #اوچار

دِگیشلی حابارلار