تۆرکیه 8 آیدا داشاری یورتلارا 1.5 میلیارد دلار پیندیق ساتدی

تۆرکیه 30-نجی آپریلا چنلی 1 میلیارد 472 میلیون 139 مۆنگ 388 دلار پیندیق ساتدی

1633475
تۆرکیه 8 آیدا داشاری یورتلارا 1.5 میلیارد دلار پیندیق ساتدی

 

تۆرکیه 2020-نجی ییلدان بأری 8 آیدا 208 مۆنگ 779 تن پیندیق ساتدی.

تۆرکیأنینگ داشاری یورتلارا ساتان پیندیغینگ قیممات باهاسی 1.5 میلیارد دلار.

پیندیق ساتوو مؤوسۆمی 2020-نجی ییلینگ 1-نجی سپتامبریندان باشلاپدی.

تۆرکیه 30-نجی آپریلا چنلی 1 میلیارد 472 میلیون 139 مۆنگ 388 دلار پیندیق ساتدی.دِگیشلی حابارلار