تۆرکیه آپریل آییندا داشاری یورتلارا 2 میلیارد 465 میلیون دلار اتومبیل و یدک پارچا ساتدی

تۆرکیأنینگ اتومبیل و یدک پارچا پوداغی نینگ داشاساتووی آپریل آییندا 313.5 گؤتریم یوُقارلادی

1633149
تۆرکیه آپریل آییندا داشاری یورتلارا 2 میلیارد 465 میلیون دلار اتومبیل و یدک پارچا ساتدی

 

آپریل آییندا تۆرکیه داشاری یورتلارا 2 میلیارد 465 میلیون 647 مۆنگ دلار اتومبیل و یدک پارچا ساتدی.

تۆرکیأنینگ اتومبیل و یدک پارچا پوداغی نینگ داشاساتووی آپریل آییندا 313.5 گؤتریم یوُقارلادی.

صناغات اؤنۆملری نینگ داشاساتووی آپریل آییندا تۆرکیأنینگ داشاساتووی نینگ 75.5 گؤتریمینی اؤزۆنه دگیشلی اتدی.

صناغات اؤنۆملری نینگ داشاساتووی آپریل آییندا 127.4 گؤتریم یوُقارلادی و 14 میلیارد 173 میلیون 705 مۆنگ دلارا بارابار بوُلدی.

تۆرکیه آپریل آییندا آلمانیا 1 میلیارد 654 میلیون دلار، آمریکا 1 میلیارد 182 میلیون دلار و بریتانیا 1 میلیارد 33 میلیون دلار اؤنۆم ساتدی.دِگیشلی حابارلار