تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا ینه بیرینجی بوُلدی

تۆرک هوُوا یوُللاری گۆنده اوُرتاچا 779 اوچار ساپاری بیلن اوروپادا بیرینجی بوُلدی

1619934
تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا ینه بیرینجی بوُلدی

 

تۆرک هوُوا یوُللاری گۆنده اوُرتاچا 779 اوچار ساپاری بیلن اوروپادا بیرینجی بوُلدی.

یوروکنترل 4-11-نجی آپریل آرالیغینداقی ساناوی باراسیندا ماغلومات بردی.

شوُنگا گؤرأ تۆرک هوُوا یوُللاری گۆنده اوُرتاچا 779 اوچار ساپاری بیلن اوروپادا بیرینجی بوُلدی.

لوفت هانزا 384 اوچار ساپاری بیلن ایکینجی بوُلدی.

ایرفرانس 374 اوچار ساپاری بیلن اۆچۆنجی بوُلدی.

رایان ایر 333، پگاسوس 299 اوچار ساپاری بیلن دؤردۆنجی و 5-نجی بوُلدی.دِگیشلی حابارلار