تۆرکیأنینگ داشاساتوو موقداری یوُقارلادی

تۆرکیه دن اۆچ آیدا آلمانیا ادیلن داشاساتوو 4 میلیارد 210 میلیون دلار

1614682
تۆرکیأنینگ داشاساتوو موقداری یوُقارلادی

 

تۆرکیأنینگ شو ییلینگ بیرینجی اۆچ آییندا داشاساتوو (صادرات) موقداری 50 میلیارد 23 میلیون 412 مۆنگ دلار بوُلدی.

تۆرکیأنینگ داشاساتووی اؤتن ییلینگ شوُل واغتینا گؤرأ 17.3 گؤتریم یوُقارلادی.

آلمانیا تۆرکیأنینگ اؤنۆملری نینگ بیرینجی ماقصادی بوُلدی.

تۆرکیه 2021-نجی ییلینگ ایلکینجی اۆچ آییندا آلمانیا 4 میلیارد 210 میلیون 228 مۆنگ دلار اؤنۆم ساتدی.

بو موقدار اؤتن ییلا گؤرأ 586 میلیون 483 مۆنگ دلار یوُقارلادی.

آلمانیا 3 آیدا تۆرکیأنینگ داشاساتووی نینگ 9.34 گؤتریمینی اؤزۆنه دگیشلی اتدی.

آلمانیادان سوُنگ انگلستان، آمریکا، ایتالیا، فرانسیا، اسپانیا و عیراق سوُنگراقی اوُرونی ایه له دی.

تۆرکیه شوُل اۆچ آیندا انگلستانا 2 میلیارد 742 میلیون 176 مۆنگ دلار، آمریکا 2 میلیارد 705 میلیون 435 مۆنگ دلار، ایتالیا 2 میلیارد 514 میلیون 251 مۆنگ، فرانسیا 2 میلیارد 132 میلیون 139 مۆنگ، اسپانیا 2 میلیارد 26 میلیون 908 مۆنگ و عیراغا 1 میلیارد 875 میلیون 110 مۆنگ دلار اؤنۆم ساتدی.

اؤتن ییل 754 میلیون 379 مۆنگ دلار بوُلان سعودی عربیستانا داشاساتوو دا 56 میلیون 229 مۆنگ دلار بوُلدی.

 دِگیشلی حابارلار