تۆرکیه داشاری یورتلارا 200 میلیون دلار ادویه ساتدی

ادویه ساتووی 2019-نجی ییلا گؤرأ 15 گؤتریم یوُقارلادی

1566610
تۆرکیه داشاری یورتلارا 200 میلیون دلار ادویه ساتدی

 

تۆرکیه 2020-نجی ییلدا داشاری یورتلارا 201 میلیون 735 مۆنگ دلار ادویه ساتدی.

ادویه ساتووی 2019-نجی ییلا گؤرأ 15 گؤتریم یوُقارلادی.

2019-نجی ییلدا داشاری یورتلارا 175 میلیون 542 مۆنگ دلار ادویه ساتیلیپدی.

تۆرکیه، باشدا آمریکا بوُلماق بیلن 100-دن کؤپ اۆلکأ ادویه ساتیار.

2020-نجی ییلدا تۆرکیه دن دینگه آمریکا 29 میلیون 743 مۆنگ دلار ادویه ساتیلدی.

آلمانیا دا تۆرکیه دن 22 میلیون 822 مۆنگ دلار ادویه ساتین آلدی.

کأکیلیک اوُتی 59 میلیون 843 مۆنگ دلار بیلن بیرینجی اوُرونی ایه له دی.

 


اتیکتلر: #ادویه

دِگیشلی حابارلار