تۆرکیه آلمانیا 441 میلیون دلار پیندیق ساتدی

تۆرکیه اؤتن ییل 120 یوردا 280 مۆنگ 924 تن پیندیق ساتدی

1563678
تۆرکیه آلمانیا 441 میلیون دلار پیندیق ساتدی

 

تۆرکیه 2020-نجی ییلدا آلمانیا 67 مۆنگ 439 تن پیندیق ساتدی.

بو موقدارینگ تۆرکیأ 441 میلیون 381 مۆنگ دلار گیردجیسی بوُلدی.

تۆرکیه اؤتن ییل 120 یوردا 280 مۆنگ 924 تن پیندیق ساتدی.

تۆرکیأنینگ پیندیق ساتووی 1 میلیارد 945 میلیون 299 مۆنگ دلار بوُلدی.

تۆرکیه دن اینگ کؤپ آلمانیا پیندیق ساتین آلدی.

ایتالیا 405 میلیون 475 دلارلیق 56 مۆنگ تن پیندیق ساتین آلدی.

فرانسیا دا 135 میلیون 699 مۆنگ دلارلیق 19 مۆنگ تن پیندیق ساتین آلدی.


اتیکتلر: #پیندیق

دِگیشلی حابارلار