آنتالیانینگ ارکین سؤودا زوُلاغیندا سؤودا موقداری 840 میلیون دلاردان گچدی

صناغات پوداغی 819 میلیون دلار سؤودا موقداری بیلن بیرینجی اوُرونی ایه له دی

1562394
آنتالیانینگ ارکین سؤودا زوُلاغیندا سؤودا موقداری 840 میلیون دلاردان گچدی

 

آق دنگیزینگ اینگ مؤهۆم مایاقوُیوم مرکزلریندن بیری بوُلان آنتالیانینگ ارکین سؤودا زوُلاغیندا 2020-نجی ییلدا سؤودا موقداری 840 میلیون دلاردان گچدی.

بو زوُلاقدا 55-ی یرلی بوُلماق بیلن 83 شرکت ایش آلیپ باریار.

صناغات پوداغی 819 میلیون دلار سؤودا موقداری بیلن بیرینجی اوُرونی ایه له دی.

اؤتن ییل کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارامازدان یللیق سؤودا موقداری 8 گؤتریم یوُقارلادی.

2019-نجی ییلدا ارکین سؤودا زوُلاغیندا سؤودا موقداری 777 میلیون دلار بوُلوپدی.

اینگ کؤپ سؤودا ادیلن یورتلار بوُلسا آلمانیا، هلند، ایتالیا و آمریکا.

آنتالیانینگ ارکین سؤودا زوُلاغیندا ایشله یأنلرینگ سانی 5 مۆنگ 351 آداما یوُقارلادی.


اتیکتلر: #سؤودا , #آنتالیا

دِگیشلی حابارلار