تۆرکیأنینگ ایقدیصادیه‌تیندا اینام ایندکسی یوُقارلادی

اینام ایندکسی ایول آییندا اوُزالقی آیا گؤرأ 8.1 گؤتریم یوُقارلادی و 100.7 سانینا یتدی

1462511
تۆرکیأنینگ ایقدیصادیه‌تیندا اینام ایندکسی یوُقارلادی

 

حاقیقی تاراپلارینگ اینام ایندکسی ایول آییندا اوُزالقی آیا گؤرأ 8.1 بال یوُقارلادی و 100.7 سانینا یتدی.

تۆرکیأنینگ مرکزی بانکی یول آیی باراداقی گؤرکِزیجیلری چاپ اتدی.

اینام ایندکسی ایول آییندا اوُزالقی آیا گؤرأ 8.1 گؤتریم یوُقارلادی و 100.7 سانینا یتدی.

شوُل دؤوۆرده مؤوسۆمدن صاپلانان حاقیقی تاراپلارینگ اینام ایندکسی بوُلسا 9.6 بال یوُقارلادی و 99.4 سانینا یتدی.دِگیشلی حابارلار