آذربایجان ینگ نبیتی نینگ قیممات باهاسی آزالدی

دۆنیأ بارازلاریندا آذربایجان ینگ "آذری لایت" آدینداقی ینگیل نبیتی نینگ باهاسی آشاقلادی

1417824
آذربایجان ینگ نبیتی نینگ قیممات باهاسی آزالدی

 

دۆنیأ بارازلاریندا آذربایجان ینگ "آذری لایت" آدینداقی ینگیل نبیتی نینگ باهاسی آشاقلادی.

آذربایجان ینگ نبیتی نینگ بیر چلگی 19 سنت آزالدی و 6 گؤتریم آزالماغی بیلن 31.01 دلارا ساتیلیار.


اتیکتلر: #نبیت , #آذربایجان

دِگیشلی حابارلار