تۆرکیه یانوار آییندا روسیا ۸۶ میلیون تن میوه ساتدی

تۆرکیأنینگ یانوار آییندا روسیا ساتان میوه و گؤک اؤنۆمی قیممات باهاسی تایدان ۵۹.۳ گؤتریم، آغرام تایدان ۴۶.۶ گؤتریم یۇقارلادی

تۆرکیه یانوار آییندا روسیا ۸۶ میلیون تن میوه ساتدی

 

تۆرکیه گچن میلادی آیدا (ژانویه- یانوار آییندا) روسیا فدراسیونینا ۸۵ میلیون ۹۰۲ مۆنگ ۸۲۵ دلار میوه و گؤک اؤنۆم ساتدی.

ساتیلان اؤنۆملرینگ آغرامی ۱۳۰ مۆنگ ۱۹۵ تن بۇلدی.

اؤتن میلادی ییلینگ شۇل آییندا تۆرکیه دن روسیا ۸۸ مۆنگ ۸۰۴ تن میوه و گؤک اؤنۆم ساتیلیپ ۵۳ میلیون ۹۱۲ مۆنگ ۴۵ دلار قازانیلیپدی.

شیله لیک بیلن تۆرکیأنینگ یانوار آییندا روسیا ساتان میوه و گؤک اؤنۆمی قیممات باهاسی تایدان ۵۹.۳ گؤتریم، آغرام تایدان ۴۶.۶ گؤتریم یۇقارلادی.دِگیشلی حابارلار