تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزرولری ۱۰۲ میلیارد ۳۷۶ میلیون دلار

مرکز بانکی نینگ آلتین رزروی ۶۸۰ میلیون دلار یۇقارلادی و ۲۶ میلیارد ۸۴۰ میلیون دلاردان ۲۷ میلیارد ۵۲۰ میلیون دلارا یتدی

1354778
تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزرولری ۱۰۲ میلیارد ۳۷۶ میلیون دلار

 

تۆرکیه جمهوریتی نینگ مرکز بانکی نینگ داشاری یورت رزرو پوللاری ۳۱-نجی یانواردا (ژانویه ده) ۲ میلیارد ۶۵۶ میلیون دلار آزالدی و ۷۴ میلیارد ۸۵۶ میلیون دلارا یتدی.

صاپلانمادیق داشاری یورت پولی رزروی ۲۴-نجی یانواردا ۷۷ میلیارد ۵۱۲ میلیون دلار بۇلوپدی.

مرکز بانکی نینگ آلتین رزروی ۶۸۰ میلیون دلار یۇقارلادی و ۲۶ میلیارد ۸۴۰ میلیون دلاردان ۲۷ میلیارد ۵۲۰ میلیون دلارا یتدی.

شیله لیک بیلن تۆرکیه جمهوریتی نینگ مرکز بانکی نینگ رزروی ۱ میلیارد ۹۷۶ میلیون دلار آزالیپ ۱۰۴ میلیارد ۳۵۲ میلیون دلاردان ۱۰۲ میلیارد ۳۷۶ میلیون دلارا یتدی.دِگیشلی حابارلار