تۆرکیأنینگ ایقدیصادیه‌تی ۳ آیدا ۰.۹ گؤتریم یۇقارلادی

تۆرکیأنینگ حاسابات قوراماسی ییلینگ اۆچۆنجی چأریِگینده بۇلان اؤسۆش باراسیندا ماغلومات بردی

تۆرکیأنینگ ایقدیصادیه‌تی ۳ آیدا ۰.۹ گؤتریم یۇقارلادی

 

تۆرکیأنینگ ایقدیصادیه‌تی ۲۰۱۹-نجی ییلینگ اۆچۆنجی چأریِگینده ۰.۹ گؤتریم یۇقارلادی.

تۆرکیأنینگ حاسابات قوراماسی ییلینگ اۆچۆنجی چأریِگینده بۇلان اؤسۆش باراسیندا ماغلومات بردی.

شۇل ماغلوماتا گؤرأ شو ییلینگ گۆیز آیلاریندا تۆرکیأنینگ ایقدیصادی اؤسۆشی اؤتن ییلا گؤرأ ۰.۹ گؤتریم یۇقارلادی.

 دِگیشلی حابارلار