نۇیابر آییندا تۆرکیأنینگ داشاساتووی ۱۶ میلیارد ۲۱۴ میلیون دلار بۇلدی

روحسار پک جان، تۆرکیأنینگ نۇیابر آییندا داشاری یورتلارا ۱۶ میلیارد ۲۱۴ میلیون دلار اؤنۆم ساتاندیغینی بیلدیردی

نۇیابر آییندا تۆرکیأنینگ داشاساتووی ۱۶ میلیارد ۲۱۴ میلیون دلار بۇلدی

 

تۆرکیأنینگ سؤودا وزیری روحسار پک جان، تۆرکیأنینگ نۇیابر آییندا داشاری یورتلارا ۱۶ میلیارد ۲۱۴ میلیون دلار اؤنۆم ساتاندیغینی بیلدیردی.

پک جان داشاساتووینگ (صادراتینگ) ۱۱ آیدا ۱.۷۷ گؤتریم یۇقارلاپ ۱۶۵ میلیارد ۶۷ میلیون دلارا یتندیگینی بیلدیردی.

داشاری سؤودا دنگ آغرامسیزلیغینگ دا ۱۱ آیدا ۵۱.۸۴ گؤتریم آزالیپ ۲۵ میلیارد ۱۶۲ میلیون دلارا یتندیگینی آیدان پک جان، بو قۇوی یاغدایینگ دۇوان اتجکدیگینی آیتدی.


اتیکتلر: داشاساتوو

دِگیشلی حابارلار