تۆرکیه ده ایقدیصادیه‌ته اینام ایندکسی یۇقارلادی

تۆرکیأنینگ حاسابات قوراماسی نوامبر آیینداقی ایقدیصادی اینام ایندکسی باراسیندا ماغلومات بردی

تۆرکیه ده ایقدیصادیه‌ته اینام ایندکسی یۇقارلادی

 

ایقدیصادی اینام ایندکسی نوامبر آییندا اۇندان اۇزالقی آیا گؤرأ ۱.۷ گؤتِریم (درصد) یۇقارلادی و ۸۹.۹-دان ۹۱.۳-ِه یتدی.

تۆرکیأنینگ حاسابات (آمار) قوراماسی نوامبر آیینداقی ایقدیصادی اینام ایندکسی باراسیندا ماغلومات بردی.

شۇل ماغلوماتا گؤرأ ایقدیصادیه‌ته بۇلان اینام ایندکسی گچن آی ایقدیصادیه ته اینام ۱.۷ گؤتریم یۇقارلادی.

ایقدیصادیه ته اینام اینگ کؤپ اؤنۆم صناغاتی و حیذمات پوداغیندا یۇقارلادی.

نوامبر آییندا صارپ ادیجی نینگ اینام ایندکسی ۵۹.۹، حاقیقی بؤلِه‌ک اینام ایندکسی ۱۰۵.۹ و حیذمات پوداغینداقی اینام ایندکسی ۹۱.۳ سانینا یتدی.

 دِگیشلی حابارلار