هوندا حیتای دان ۲۲۲ مۆنگ اولاغینی ایزینا قایتاریار

هوندا شرکتی آکورد سدان ماشینلارینی موتور سیستمیندأکی نأسازلیق سبأپلی ایزینا قایتاریار

هوندا حیتای دان ۲۲۲ مۆنگ اولاغینی ایزینا قایتاریار

 

ژاپن ینگ اتومبیل شرکتی هوندا نینگ حیتای داقی اۇرتاغی GAC شۇل یورتداقی ۲۲۲ مۆنگ ۶۷۴ اولاغینی موتور سیستمیندأکی نأسازلیق سبأپلی ایزینا آلار.

حیتای دؤولت بازار درنگو ایشلری اداراسیندان بریلن ماغلوماتا گؤرأ هوندا شۇل ماشینلارینی موتور سیستمیندأکی نأسازلیق سبأپلی ایزینا قایتاریار.

شیله لیک بیلن هوندا، ۲۰۱۷- ۲۰۱۹ آرالیغینداقی آکورد سدان اولاغلارینی حیتای دان ایزینا آلار.

بو اولاغلار تؤله‌گسیز تعمیر ادیلیپ مۆشدِریلره بریلر.

 



دِگیشلی حابارلار