۷ آیدا دۆرلی دِسگا و ماشین ساتووی ۱۰.۳ میلیارد دلاردان گچدی

تۆرکیه اینگ کؤپ آمریکا، فرانسیا، اسپانیا و روسیا دسگا ساتدی

۷ آیدا دۆرلی دِسگا و ماشین ساتووی ۱۰.۳ میلیارد دلاردان گچدی

 

تۆرکیأنینگ دسگا و ماشین ساتووی ۷ آیدا ۱۰.۳ میلیارد دلاردان گچدی.

تۆرکیه اینگ کؤپ آمریکا، فرانسیا، اسپانیا و روسیا دسگا ساتدی.

تۆرکیأنینگ سۇنگقی ۱۲ آیدا دسگا و دۆرلی ماشین ساتووی ۶.۳ گؤتریم یۇقارلادی و ۱۷.۷ میلیارد دلارا یتدی.

بو پوداقدا اینگ کؤپ ساتیلان اؤنۆملر ماغدانچیلیق اؤنۆملری، تراکتور و ماتا (پارچا) اؤندۆرِن دسگالار.

 


اتیکتلر: ماشین

دِگیشلی حابارلار