تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزرو سرمایاسی یۇقارلادی

مرکز بانکی نینگ پول رزروولری ۱۵۰ میلیون دلار یۇقارلاپ ۷۱ میلیارد ۱۵۸ میلیون دلارا یتدی

تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزرو سرمایاسی یۇقارلادی

 

تۆرکیه جمهوریتی نینگ مرکز بانکی نینگ رزرولری اؤتن ییلا گؤرأ ۴۳۲ میلیون دلار یۇقارلادی و ۹۰ میلیارد ۱۷۸ میلیون دلارا بارابار بۇلدی.

مرکز بانکی نینگ پول رزروولری ۱۵۰ میلیون دلار یۇقارلاپ ۷۱ میلیارد ۱۵۸ میلیون دلارا یتدی.

۱۶-نجی نۇیابردا بو موقدار ۷۱ میلیارد ۸ میلیون دلار بۇلوپدی.

شۇل دؤوۆرده آلتین رزروی ده ۲۸۲ میلیون دلار یۇقارلادی و ۱۸ میلیارد ۷۳۸ میلیون دلاردان ۱۹ میلیارد ۲۰ میلیون دلارا یتدی.

شیله لیک بیلن تۆرکیه جمهوریتی نینگ مرکز بانکی نینگ رزرولری گچن هپدأ گؤرأ ۴۳۲ میلیون دلار یۇقارلادی و ۸۹ میلیارد ۷۴۶ میلیون دلاردان ۹۰ میلیارد ۱۷۸ میلیون دلارا یتدی.


اتیکتلر: دلار , پول , مرکز بانکی

دِگیشلی حابارلار