تۆرکیأنینگ صناغات اؤنۆمی یۇقارلادی

صناغات اؤنۆمی اؤتن ییلینگ جولای آیینا گؤرأ ۵.۶ گؤتریم یۇقارلادی

1050729
تۆرکیأنینگ صناغات اؤنۆمی یۇقارلادی

 

تۆرکیأنینگ صناغات (صنایع) اؤنۆمی ۵.۶ گؤتریم یۇقارلادی.

تۆرکیأنینگ حاسابات (آمار) قوراماسی جولای آیینداقی صناغات اؤنۆمی بارادا ماغلومات بردی.

شونگا گؤرأ تقویمینگ تأثیریندن صاپلانان صناغات اؤنۆمی اؤتن ییلینگ جولای آیینا گؤرأ ۵.۶ گؤتریم یۇقارلادی.

تقویمینگ تأثیریندأکی صناغات اؤنۆمی ده ۳.۵ گؤتریم یۇقارلادی.دِگیشلی حابارلار